Cấp tỉnh


Quản lý tài khoản người dùng

Cán bộ có thẩm quyền ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh có thể tự quản lý tài khoản người dùng Ứng dụng Di động trên địa bàn tỉnh. Việc quản lý tài khoản bao gồm tạo mới tài khoản người dùng, xóa tài khoản người dùng, thay đổi tình trạng sử dụng của tài khoản người dùng, thay đổi mật khẩu tài khoản người dùng.

Mở ứng dụng quản lý tài khoản người dùng

Quản lý vận hành Hệ thống

Quá trình thực hiện Hệ thống TDDBTNR cấp tỉnh cần có nhiều tổ chức và cá nhân cùng tham gia, do đó cần phải xây dựng được một cơ chế quản lý chung cho toàn Hệ thống TDDBTNR cấp tỉnh. Kinh nghiệm vận hành Hệ thống TDDBTNR ở các tỉnh cho thấy, kết quả vận hành phần lớn phụ thuộc vào công tác quản lý chỉ đạo của các cấp quản lý. Trong Hệ thống này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh là đơn vị có trách nhiệm chính xây dựng và vận hành hệ thống này với tư cách là cơ quan chỉ đạo.

Tài liệu hướng dẫn quản trị Hệ thống TDDBTNR

Hỗ trợ kỹ thuật cho cấp Hạt Kiểm lâm, chủ rừng và kiểm lâm địa bàn

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cán bộ kỹ thuật cấp tỉnh trong Hệ thống TDDBTNR là hỗ trợ về kỹ thuật cho các Hạt Kiểm lâm, các chủ rừng nhóm II và các Kiểm lâm địa bàn, nhằm đảm bảo các đơn vị có đủ kỹ năng kỹ thuật để thực hiện tốt các quy định về Theo dõi diễn biến rừng (Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT).

Tài liệu hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực vận hành Máy tính bảng và Ứng dụng Di động

Quy trình Kiểm soát, đảm bảo chất lượng số liệu

Mặc dù việc phát hiện, đo đếm và báo cáo diễn biến rừng được kiểm lâm địa bàn (KLĐB), cán bộ kỹ thuật của các chủ rừng là tổ chức và các Tổ tuần tra rừng cấp thôn bản kết hợp thực hiện, cung cấp được các dữ liệu quan trọng, tuy nhiên ở mức độ nào đó vẫn còn có một số điểm bị bỏ sót. Để khắc phục tình trạng báo cáo thiếu, số liệu diễn biến rừng do KLĐB và các chủ rừng thu thập và báo cáo, và do cán bộ kỹ thuật cấp Hạt Kiểm lâm (Hạt KL) cập nhật vào cơ sở dữ liệu TDDBTNR của tỉnh, sẽ được so sánh với số liệu ảnh vệ tinh trong giai đoạn báo cáo để phát hiện các điểm bị bỏ sót. Nếu quá trình này phát hiện có các điểm chưa được báo cáo và cập nhật, KLĐB sẽ được yêu cầu (thông qua Hạt KL) khảo sát, đo đếm và báo cáo bổ sung, cán bộ kỹ thuật cấp Hạt KL sẽ được yêu cầu cập nhật bổ sung vào CSDL.

Tài liệu hướng dẫn vận hành Quy trình Kiểm soát, đảm bảo chất lượng số liệu TDDBTNR

CẤP HUYỆN


Kiểm lâm cấp huyện vừa là đơn vị quản lý các Kiểm lâm địa bàn và Kiểm lâm rừng đặc dụng, Kiểm lâm rừng phòng hộ trên địa bàn, đồng thời là nơi tiếp nhận số liệu diễn biến rừng ngoài thực địa để phân tích, cập nhật vào CSDL Diễn biến rừng. Kiểm lâm cấp huyện cần làm tốt công tác tập huấn, nâng cao năng lực và hỗ trợ người dùng máy tính bảng (Kiểm lâm địa bàn, Kiểm lâm rừng đặc dụng, Kiểm lâm rừng phòng hộ) trên địa bàn, và thành thạo trong việc đọc số liệu thực địa được báo cáo bằng Ứng dụng Di động. Khi thực hiện tốt các hạng mục công việc này, tiến độ và chất lượng số liệu theo dõi diễn biến rừng của đơn vị Kiểm lâm cấp huyện sẽ tốt hơn, minh bạch và chính xác hơn!

Tập huấn, hỗ trợ người dùng máy tính bảng.

Thông thường, người mới dùng máy tính bảng và Ứng dụng Di động trong đo đếm và báo cáo diễn biến rừng cần được tập huấn, nâng cao năng lực ít nhất là 2 lần và cần được bổ túc thường xuyên hoặc theo định kỳ mỗi năm một lần.

Bên cạnh đó, trong thời gian mới sử dụng máy tính bảng và Ứng dụng Di động trong đo đếm và báo cáo diễn biến rừng, người dùng có thể gặp phải những khó khăn, vướng mắc nhất định, do đó cần được cán bộ chuyên môn của Kiểm lâm cấp huyện hỗ trợ, hướng dẫn bổ sung.

Cán bộ chuyên trách của Kiểm lâm cấp huyện có thể sử dụng tài liệu dưới đây để tập huấn, nâng cao năng lực cho người dùng máy tính bảng.

1. Tài liệu tập huấn mẫu cho các lớp tập huấn mở rộng;

2. Cẩm nang hướng dẫn tập huấn dành cho các tiểu giáo viên.

Sử dụng công cụ đọc số liệu thực địa.

Để có thể đánh giá kết quả học tập của người dùng máy tính bảng và Ứng dụng Di động trong đo đếm và báo cáo diễn biến rừng, đồng thời để đọc, phân tích và cập nhật số liệu diễn biến rừng ngoài thực địa được thu thập và báo cáo bằng máy tính bảng và Ứng dụng Di động, cán bộ chuyên trách ở Kiểm lâm cấp huyện (tiểu giáo viên) cần sử dụng thành thạo công cụ đọc số liệu thực địa, đã được tích hợp vào Phần mềm cập nhật Diễn biến rừng.

Vui lòng tham khảo tài liệu Cẩm nang hướng dẫn tập huấn dành cho các tiểu giáo viên (Phần III) để hiểu rõ hơn về cách thức đọc số liệu thực địa được đo đếm và báo cáo bằng Ứng dụng trên máy tính bảng.

NGƯỜI DÙNG MÁY TÍNH BẢNG


Người dùng máy tính bảng bao gồm Kiểm lâm địa bàn, Kiểm lâm rừng đặc dụng, Kiểm lâm rừng phòng hộ và Lực lượng chuyên trách Bảo vệ rừng, những người trực tiếp sử dụng máy tính bảng và Ứng dụng Di động để đo đếm diễn biến rừng ngoài thực địa và báo cáo số liệu đã thu thập lên Kiểm lâm cấp huyện, thông qua hình thức trực tuyến (đồng bộ lên máy chủ CSDL) hoặc ngoại tuyến (gửi số liệu trực tiếp cho Kiểm lâm cấp huyện)!

Hướng dẫn sử dụng máy tính bảng và Ứng dụng Di động.

Tài liệu dưới đây hướng dẫn chi tiết người dùng máy tính bảng bao gồm Kiểm lâm địa bàn, Kiểm lâm rừng đặc dụng, Kiểm lâm rừng phòng hộ và Lực lượng chuyên trách Bảo vệ rừng:

- Cách thức cài đặt, cấu hình Ứng dụng Di động do Dự án SNRM phát triển và các phần mềm, ứng dụng liên quan

- Cách thức vận hành Ứng dụng Di động trong đo đếm số liệu diễn biến rừng ngoài thực địa

- Cách thức báo cáo số liệu đã thu thập lên máy chủ CSDL và qua hình thức ngoại tuyến

- Cách thức bảo quản, sử dụng máy tính bảng.

Vui lòng tải tài liệu hướng dẫn trong đường link dưới đây:

Cẩm nang sử dụng máy tính bảng và Ứng dụng Di động.

Một số lưu ý khi sử dụng máy tính bảng.

Ứng dụng Di động được thiết kế và phát triển để đo đếm và báo cáo số liệu diễn biến rừng ngoài thực địa. Để có thể tối ưu việc sử dụng máy tính bảng và Ứng dụng Di động, người sử dụng máy tính bảng cần lưu ý một số điểm cơ bản sau:

Phần cứng (máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh):

- Có cảm biến la bàn số và có chức năng GPS

- Chạy Hệ điều hành Android

Phần mềm (Ứng dụng):

- Cài đặt và cấu hình Ứng dụng Open Camera đúng theo hướng dẫn

Thao tác:

- Thực hiện các thao tác thu thập số liệu thực địa theo hướng dẫn.

- Nhập chính xác tên loại đất loại rừng tại thời điểm khảo sát của diện tích/điểm đang được khảo sát.

- Khi khảo sát dạng điểm, chỉ thực hiện khảo sát khi có thể quan sát tốt và có thể chụp ảnh được diện tích biến động.

- Đồng bộ số liệu thực địa đã thu thập bằng Ứng dụng Di động lên máy chủ CSDL của Tổng cục Lâm nghiệp.

CÁC VIDEO HƯỚNG DẪN


Sử dụng máy tính bảng và ứng dụng di động

Các video hướng dẫn người dùng máy tính bảng và Ứng dụng Di động. Bao gồm các bước từ cài đặt Ứng dụng Di động đến đồng bộ dữ liệu lên máy chủ CSDL.

Cài đặt Ứng dụng FRMS Mobile Cài đặt các Ứng dụng phụ trợ Tổng quan về FRMS Mobile Thao tác khảo sát dạng vùng Thao tác khảo sát dạng điểm Thao tác đồng bộ số liệu lên máy chủ

Dành cho các tiểu giáo viên

Hướng dẫn bằng video về cách thức đọc số liệu thực địa được thu thập và báo cáo bằng Ứng dụng Di động, dành cho các tiểu giáo viên và cán bộ kỹ thuật Kiểm lâm cấp huyện, phụ trách cập nhật số liệu diễn biến rừng.

Đọc số liệu thực địa

Các hướng dẫn video khác

Các hướng dẫn video khác về các nội dung như sửa lỗi hình học số liệu vector.

Chi tiết

HỖ TRỢ KỸ THUẬT


...

Cục Kiểm lâm

Phòng Quản lý rừng

hai@kiemlam.org.vn

098-376-7810

...

Nguyễn Văn Thanh

Quản trị viên kỹ thuật, Văn phòng Tư vấn Dự án SNRM

thanh.dbpfms@gmail.com

093-616-6899